D2vt de Ana Caño-Delgado

18 d’abril a les 19,30 hores

Data limit 16 d’abril

IMPORTANT: UNA VEGADA OMPLERT EL FORMULARI ES REDIRITGIRA AUTOMATICAMENT A LA PAGINA DE PAGAMENT DEL DEBAT

    Emplenar una inscripció per assistent

    Us demanem el vostre consentiment exprés marcant la casella corresponent per a la publicació de la vostra fotografia: