D2vt de Xiana Siccardi & Lakpa Nuru

Sherpas

 

17 de setembre a les 19,30 hores

Data limit 15 de setembre

IMPORTANT: UNA VEGADA OMPLERT EL FORMULARI ES REDIRITGIRA AUTOMATICAMENT A LA PAGINA DE PAGAMENT DEL DEBAT

    Emplenar una inscripció per assistent

    Us demanem el vostre consentiment exprés marcant la casella corresponent per a la publicació de la vostra fotografia: